Proiect LEGEA Dialogului Social nr. 62 din iunie 2012 Titlul II - Contract de munca
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Testare gratuita
PortalCodulMuncii.ro
Portal actualizat la 17 Iulie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton

Proiect LEGEA Dialogului Social nr. 62 din iunie 2012 Titlul II

Raspuns oferit de Colectiv Portal Codul Muncii
Colectiv Portal Codul Muncii


TITLUL II cuprinzand art.2 – art.53 – se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
TITLUL II
Organizatiile sindicale


 
CAPITOLUL I
 
Sectiunea 1
Dispozitii generale
 
Art. 1

(1) Sindicatele, federatiile si confederatiile denumite in continuare organizatii sindicale, sunt constituite pe
baza dreptului de libera asociere, in scopul apararii drepturilor angajatilor prevazute in legislatia nationala, in
pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, in contractele colective de
munca/acordurile colective de munca, precum si in scopul promovarii intereselor profesionale, economice,
sociale, culturale si sportive ale membrilor acestora.
(2) Organizatiile sindicale sunt independente fata de autoritatile publice, de partidele politice si de patronate.

Art. 2

(1) Persoanele incadrate in munca, functionarii publici si functionarii publici cu statut special, persoanele care
exercita potrivit legii o meserie sau o profesiune in mod independent, membrii cooperatori, agricultorii
incadrati in munca, zilierii si persoanele in curs de calificare au dreptul, fara nici o ingradire sau autorizare
prealabila, sa constituie si sa adere la o organizatie sindicala.
(2) Pentru constituirea unei organizatii sindicale este necesar un numar de cel putin 15 angajati dintr-o unitate
angajatoare sau din unitati angajatoare diferite ale aceluiasi sector de activitate.  
(3) Nicio persoana nu poate fi constransa sa faca sau sa nu faca parte, sa se retraga sau nu dintr-o organizatie
sindicala.
(4) O persoana poate face parte in acelasi timp numai dintr-o singura organizatie sindicala la acelasi angajator.
 
Art. 3

Angajatii minori, de la implinirea varstei de 16 ani, pot fi membri ai unei organizatii sindicale, fara a fi
necesara incuviintarea prealabila a reprezentantilor lor legali.
    
Art. 4

Pensionarii si somerii pot ramane membri intr-o organizatie sindicala, conform statutului organizatiei ai caror
membri sunt.

Art. 5

Persoanele care detin functii de demnitate publica conform legii, magistratii, personalul militar activ din
aparatul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului
de Protectie si Paza, Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale si din
unitatile aflate in subordinea acestora nu pot constitui organizatii sindicale.

Sectiunea a 2-a
Statutele organizatiilor sindicale
Art. 6

Constituirea, organizarea, functionarea, reorganizarea si incetarea organizatiei sindicale se reglementeaza prin
statutul adoptat de membrii sai, cu respectarea prezentei legi. In absenta unor prevederi statutare exprese cu
privire la reorganizarea si incetarea activitatii organizatiei sindicale, se vor aplica dispozitiile de drept comun
privind reorganizarea si incetarea persoanelor juridice.

Art. 7

(1) Statutele organizatiilor sindicale cuprind prevederi cel putin cu privire la:
a) scopul constituirii, denumirea si sediul organizatiei sindicale;
b) modul in care se dobandeste si inceteaza calitatea de membru al organizatiei sindicale;
c) drepturile si indatoririle membrilor;
d) organul de conducere abilitat cu privire la stabilirea nivelului si modului de incasare a cotizatiei, precum si
de repartizare a acesteia;
e) organele de conducere, denumirea acestora, modul de alegere sau de numire, precum si de revocare, durata
mandatelor si atributiile lor;
f) conditiile si normele de deliberare pentru modificarea statutului si de adoptare a hotararilor;
g) marimea si compunerea patrimoniului initial;
h) fuziunea, divizarea, sau incetarea organizatiei sindicale, transmiterea ori, dupa caz, lichidarea
patrimoniului, cu specificarea ca bunurile date in folosinta de catre stat vor fi restituite acestuia.
(2) Statutele nu pot sa contina prevederi contrare Constitutiei si legilor in vigoare.

Art. 8

(1) Organizatiile sindicale au dreptul de a-si elabora reglementari proprii, de a-si alege liber reprezentantii, de
a-si organiza gestiunea si activitatea si de a-si formula programe proprii de actiune si de a se afilia.
(2) Este interzisa autoritatilor publice, angajatorilor si organizatiilor acestora orice interventie de natura sa
limiteze ori sa intrerupa exercitarea drepturilor prevazute la alin. (1).
 
Sectiunea a 3-a
 Conducerea organizatiilor sindicale
 
Art. 9

Pot fi alese sau numite in organele de conducere ale organizatiilor sindicale persoane care au capacitate de
exercitiu deplina si nu executa pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie sau de a
exercita o profesiune de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru savarsirea infractiunii.

Art. 10

(1) Membrilor organelor de conducere  ale organizatiilor sindicale li se asigura protectia legii contra oricaror
forme de conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii functiilor lor.
 (2) In sensul dispozitiilor alin. (1), conducerile organizatiilor sindicale au acces  in unitatile in care au membri
ori de cate ori este nevoie. Pe perioada prezentei in unitate se va respecta Regulamentul intern.
 
Art. 11

(1) In timpul mandatului si in termen de 2 ani de la incetarea mandatului, reprezentantilor alesi sau numiti in
organele de conducere ale organizatiilor sindicale nu li se poate modifica sau desface contractul individual de
munca pentru motive neimputabile lor sau pentru necorespundere profesionala, decat cu acordul scris al
organului colectiv de conducere ales al organizatiei sindicale.
(2) Sunt interzise modificarea si/sau desfacerea contractelor individuale de munca, atat ale reprezentantilor
alesi sau numiti in organele de conducere ale organizatiilor sindicale, cat si ale membrilor de sindicat, din
initiativa angajatorului, pentru motive care privesc activitatea sindicala.
(3) Sunt exceptati de la aplicarea prevederilor alin. (1) cei care au fost revocati din functiile sindicale de
conducere alese sau numite detinute, pentru incalcarea prevederilor statutare sau legale.
(4) Dispozitiile alin. (1)-(3) se aplica si raporturilor de serviciu ale functionarilor publici si ale functionarilor
publici cu statut special.

Art. 12

(1) Pe perioada in care persoana aleasa sau numita in organul de conducere este salarizata de organizatia
sindicala contractul sau individual de munca sau, dupa caz, raportul de serviciu se suspenda, iar aceasta isi
pastreaza functia si locul de munca avute anterior, precum si vechimea in munca, respectiv in specialitate sau
in functia publica detinuta, in conditiile legii. Pe postul acesteia poate fi incadrata o alta persoana numai cu
contract individual de munca pe durata determinata.
(2) La revenirea in functia si locul de munca avute anterior, persoanei aflate in situatia prevazuta la alin. (1), i
se va asigura un salariu care nu poate fi mai mic decat cel ce putea fi obtinut in conditii de continuitate in
functia si locul de munca respective.

Art. 13

Prin contractele colective de munca sau, dupa caz, prin acordurile colective de munca, se pot stabili, in
conditiile legii, si alte masuri de protectie in afara celor prevazute la art. 11, alin. (1), (2) si (4) si la art. 12,
pentru cei alesi sau numiti in organele de conducere ale organizatiilor sindicale.

Art. 14

Organul de conducere al organizatiei sindicale are obligatia de a tine o evidenta a numarului de membri, a
incasarilor si cheltuielilor de orice fel.
Sectiunea a 4-a
Dobandirea personalitatii juridice
 
Art.15

(1) Pentru dobandirea personalitatii juridice de catre sindicat, imputernicitul special al membrilor fondatori ai
sindicatului, prevazut in procesul-verbal de constituire, trebuie sa depuna o cerere de inscriere la judecatoria in
a carei raza teritoriala isi are sediul acesta.
(2) La cererea de inscriere a sindicatului se anexeaza originalul si doua copii certificate pentru conformitate,
pe fiecare pagina, de catre imputernicitul special de pe urmatoarele acte:
a) procesul-verbal de constituire a sindicatului, semnat de cel putin 15 membri fondatori ;
b) statutul sindicatului;
c) lista membrilor din organul de conducere al sindicatului, cu mentionarea numelui, prenumelui, functiei
ocupate, codului numeric personal, profesiunii si domiciliului;
(3) Originalele actelor prevazute la alin. (2) nu trebuie sa imbrace forma autentica.

Art. 16

(1) Judecatoria competenta este obligata ca in termen de cel mult 5 zile de la inregistrarea cererii de inscriere,
sa examineze:
a) daca s-au depus actele prevazute la art. 15, alin. (2);
b) daca statutul sindicatului este conform prevederilor legale in vigoare.

(2) In cazul in care constata ca cerintele legale pentru constituirea sindicatului nu sunt indeplinite, presedintele
completului de judecata il citeaza in camera de consiliu pe imputernicitul special, caruia ii solicita, in scris,
remedierea, in termen de cel mult 7 zile, a neregularitatilor constatate.
(3) In cazul in care sunt intrunite cerintele prevazute la alin. (1), instanta va proceda la solutionarea cererii in
termen de 10 zile, cu citarea imputernicitului special.   
(4) Instanta pronunta o hotarare de admitere sau de respingere a cererii.
(5) Hotararea judecatoriei se comunica in termen de cel mult 5 zile de la pronuntare.

Art. 17

(1) Hotararea judecatoriei este supusa numai recursului.
(2) Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la comunicarea hotararii. Pentru procuror termenul de recurs
curge de la pronuntare.
(3) Recursul se judeca cu citarea imputernicitului special in termen de 30 de zile. Instanta de recurs redacteaza
decizia si restituie dosarul judecatoriei in termen de 5 zile de la pronuntare.

Art. 18

(1) Judecatoria este obligata sa tina un registru special al sindicatelor, in care se inscriu: denumirea si sediul
sindicatului, numele si prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, data
inscrierii, precum si numarul si data hotararii judecatoresti definitive de admitere a cererii de dobandire a
personalitatii juridice.
(2) Inscrierea in registrul special al sindicatelor prevazut la alin. (1) se face din oficiu, in termen de 7 zile de la
data ramanerii definitive a hotararii pronuntate de judecatorie.
(3) Certificatul de inscriere al sindicatului in registrul special al judecatoriei se comunica acestuia in termen de
5 zile de la inscriere.

Art. 19

Sindicatul dobandeste personalitate juridica de la data inscrierii in registrul special prevazut la art. 18,  alin. (1)
a hotararii judecatoresti definitive de admitere a cererii.

Art. 20

Originalul procesului-verbal de constituire si al statutului, pe care judecatoria certifica inscrierea pe fiecare
pagina, impreuna cu cate un exemplar al celorlalte acte depuse, se restituie sindicatului. Al doilea exemplar al
tututor actelor prevazute la art. 15, alin. (2), vizate de judecatorie, se va pastra in arhiva acesteia.

Art. 21

(1) Sindicatele sunt obligate sa aduca la cunostinta judecatoriei unde s-au inregistrat, in termen de 30 de zile,
orice modificare ulterioara a statutului, precum si orice schimbare in compunerea organului de conducere.
(2) Instantele prevazute la alin. (1) sunt obligate sa mentioneze in registrul special prevazut la art. 18, alin. (1)
modificarile din statut, precum si schimbarile din compunerea organului de conducere al organizatiei
sindicale.
(3) Cererea privind modificarea Statutului si/sau a organelor de conducere ale sindicatului va fi insotita de
urmatoarele documente in doua exemplare, certificate pentru conformitate pe fiecare pagina de catre
imputernicitul special desemnat de organul de conducere:
a) procesul verbal al sedintei statutare a organului abilitat sa hotarasca modificarea Statutului si/sau a
componentei organelor de conducere;
b) copie dupa hotarirea judecatoreasca de dobandire a personalitatii juridice si copie dupa ultima hotarare
judecatoreasca de modificare a statutului sau a compunerii organelor de conducere, dupa caz;
c) Statutul in forma modificata, dupa caz;
d) lista cu membrii organului de conducere care va cuprinde, numele, prenumele, codul  numeric personal,
domiciliul si functia, dupa caz.

Art. 22

Sindicatele legal constituite se pot afilia la federatii sindicale din acelasi sector de activitate.
Sectiunea a 5-a
Patrimoniul organizatiei sindicale

Art. 23

Bunurile mobile si imobile din patrimoniul sindicatelor pot fi folosite numai potrivit intereselor membrilor de
sindicat, fara a putea fi impartite intre acestia.

Art. 24

(1) Organizatiile sindicale pot dobandi, in conditiile prevazute de lege, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, la
valoarea de evidenta contabila, orice fel de bunuri mobile si imobile necesare realizarii scopului pentru care
sunt infiintate.
(2) Unitatile in care sunt constituite organizatii sindicale care au dobandit reprezentativitatea, in conditiile
legii, sunt obligate sa puna, cu titlu gratuit, la dispozitia organizatiilor sindicale, spatiile corespunzatoare
functionarii acestora si sa asigure dotarile necesare desfasurarii activitatii prevazute de lege.
(3) Pentru spatiile din imobilele aflate in domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor administrativ
teritoriale in care isi desfasoara activitatea federatii si confederatii sindicale legal constituite si reprezentative
conform legii, precum si uniunile judetene ale acestora, se vor incheia contracte de comodat. Contractele de
comodat se incheie pe durata existentei organizatiilor.
(4) Pentru construirea de sedii proprii confederatiile si federatiile sindicale reprezentative pot primi, in
conditiile prevazute de lege, in concesiune, terenuri din proprietatea privata a statului sau a unitatilor
administrativ-teritoriale.  Concesionarea se face prin act administrativ emis de autoritatea competenta.
(5) Bunurile si serviciile care fac obiectul activitatii sindicale sunt scutite de TVA.

Art. 25

Bunurile mobile si imobile dobandite de catre o organizatie sindicala in conditiile prevazute de lege, necesare
intrunirilor acesteia, bibliotecii sau cursurilor de pregatire si perfectionare a membrilor organizatiilor sindicale,
nu pot fi urmarite.

Art. 26

(1) Cotizatia platita de membrii de sindicat se retine pe statul de plata si este deductibila din baza de calcul a
impozitului pe venit, pana la 2% din venitul brut realizat.
(2) Notificarea scrisa inaintata de sindicatul unitatii angajatoare, privind retinerea cotizatiei pe statul de plata,
semnata si de membrii de sindicat, constituie titlu executoriu.
(3) In baza notificarii prevazute la alin. (2), unitatea angajatoare va vira cotizatia incasata in contul sau dupa
caz conturile indicate de sindicat.
 
Art. 27

(1) Controlul activitatii financiare proprii a organizatiilor sindicale, precum si a unitatilor economico-sociale
ale acestora se realizeaza prin comisia de cenzori care functioneaza potrivit statutului.
(2) Organele administratiei de stat competente  potrivit legii, pot controla doar plata obligatiilor fata de
bugetul de stat.

Art. 28

In vederea realizarii scopului pentru care sunt constituite, organizatiile sindicale au dreptul sa foloseasca
mijloace specifice, cum sunt: negocierile, procedurile de solutionare a litigiilor prin mediere sau arbitraj,
petitia, pichetul de protest, mitingul, demonstratia si greva, potrivit statutelor proprii si in conditiile prevazute
de lege.


Art. 29

(1) Organizatia sindicala poate, in conditiile prevazute de statut:
a) sa sprijine material membrii sai in exercitarea profesiunii;
b) sa constituie case de ajutor proprii;
c) sa editeze si sa tipareasca publicatii proprii, in vederea cresterii nivelului de cunoastere al membrilor sai si
pentru apararea intereselor acestora;
d) sa infiinteze si sa administreze, in conditiile legii, in interesul membrilor sai, unitati de cultura, invatamant
si cercetare in domeniul activitatii sindicale, unitati economico-sociale, comerciale, de asigurari, precum si
banca proprie pentru operatiuni financiare in lei si in valuta;
e) sa constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor sai;
f) sa organizeze si sa sprijine material si financiar activitatea sportiva in asociatii si in cluburi sportive,
precum si activitati cultural-artistice.
g) sa organizeze si sa desfasoare cursuri de pregatire si calificare profesionala.
(2) In vederea realizarii activitatilor prevazute la alin. (1), sindicatele au dreptul, in conditiile legii, la obtinerea
de credite.
Sectiunea a 6-a
Atributiile organizatiilor sindicale

Art. 30

(1) Organizatiile sindicale apara drepturile membrilor lor, ce decurg din legislatia muncii, statutele
functionarilor publici, contractele colective de munca/acordurile colective de munca si contractele individuale
de munca, in fata instantelor judecatoresti, organelor de jurisdictie, a altor institutii sau autoritati ale statului,
prin aparatori proprii sau alesi.
(2) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) organizatiile sindicale au dreptul de a intreprinde orice
actiune prevazuta de lege, inclusiv de a formula actiune in justitie in numele membrilor lor, fara a avea nevoie
de un mandat expres din partea celor in cauza.
(3) In exercitarea atributiilor prevazute de alin. (1) si (2), organizatiile sindicale au calitate procesuala activa.

Art. 31

Organizatiile sindicale pot adresa autoritatilor publice competente, potrivit art. 73 din Constitutia Romaniei,
propuneri de legiferare in domeniile de interes sindical.

Art. 32

(1) Angajatorii vor invita delegatii desemnati de organizatiilor sindicale reprezentative sa participe in
consiliile de administratie sau in alte organe asimilate acestora, la discutarea problemelor de interes
profesional, economic, social, cultural sau sportiv.
(2) In scopul apararii drepturilor si promovarii intereselor profesionale, economice, sociale, culturale sau
sportive ale membrilor, organizatiile sindicale reprezentative vor primi de la angajatori sau de la organizatiile
acestora informatiile necesare pentru negocierea contractelor colective de munca sau, dupa caz, pentru
incheierea acordurilor privind raporturile de serviciu, in conditiile legii, precum si cele privind constituirea si
folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca, sanatatii si securitatii in munca si
utilitatilor sociale, asigurarilor si protectiei sociale.
(3) Hotararile consiliului de administratie sau ale altor organe asimilate acestora, privitoare la probleme de
interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv, vor fi comunicate in scris organizatiilor sindicale, in
termen de 48 de ore de la data desfasurarii sedintei.

Art. 33

Organizatiile sindicale constituite prin asociere, potrivit art. 44, alin. (2) si (3), la cererea organizatiilor
sindicale din compunerea lor, pot delega reprezentanti care sa trateze cu conducerile administrative ale
unitatilor, sa le asiste sau sa le reprezinte interesele acestora in toate situatiile.
 
Sectiune a 7-a
Raporturile organizatiilor sindicale cu membrii lor

Art. 34

Raporturile dintre organizatiile sindicale si membrii lor sunt reglementate prin prezenta lege si prin statutele
acestora.

Art. 35

(1) Membrii unei organizatii sindicale au dreptul de a se retrage din organizatia sindicala fara a avea obligatia
de a arata motivele.
(2) Membrii care se retrag din organizatia sindicala nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotizatie sau
a sumelor ori bunurilor donate.

Art. 36

(1) Membrii alesi sau numiti in organele de conducere ale organizatiilor sindicale, personalul de specialitate si
administrativ din aparatul acestora pot fi salarizati din fondurile organizatiei sindicale sau in conformitate cu
prevederile contractului colectiv de munca aplicabil.
(2) In functiile de specialitate care necesita o calificare superioara pot fi angajati si salariati ai altor unitati,
precum si pensionari, urmand ca acestia sa isi desfasoare activitatea in afara programului de munca.
(3) Persoanele incadrate potrivit alin. (2) pot cumula, in conditiile prevazute de lege, salariul si, dupa caz,
pensia cu veniturile obtinute din activitatea prestata la organizatia sindicala.

Art. 37

(1) Membrii alesi sau numiti in organele de conducere ale organizatiilor sindicale, care lucreaza nemijlocit in
unitate in calitate de salariati, au dreptul la reducerea programului lunar cu 5 zile pentru activitati sindicale.
(2) Zilele pentru activitati sindicale se reporteaza lunar si se cumuleaza anual.
(3) Numarul de zile cumulate pe an si beneficiarii acestora vor fi stabilite prin hotarare a organului de
conducere al organizatiei sindicale. Hotararea se comunica in scris,angajatorului in termen de cinci zile de la
adoptare.
(4) Modalitatea de plata a zilelor afectate pentru activitati sindicale se stabileste prin contractele colective de
munca aplicabile.

Sectiunea a 8-a
Reorganizarea si dizolvarea organizatiilor sindicale

Art.38

(1) Fuziunea dintre doua organizatii sindicale de acelasi nivel se poate face prin:
a) - absorbtia unei organizatii sindicale de catre o alta organizatie sindicala de acelasi nivel;
b) - prin contopirea a doua sau mai multe organizatii sindicale de acelasi nivel pentru a alcatui o organizatie
sindicala noua pe nivelul respectiv.
(2) Decizia de fuziune se ia prin hotararea organelor de conducere abilitate statutar ale fiecarei organizatii
sindicale implicate in fuziune.
(3) In cazul fuziunii, drepturile si obligatiile persoanelor juridice fuzionate trec asupra noii persoane juridice
astfel infiintate.
(4) Prevederile prezentului articol se completeaza cu prevederile Codului Civil.

Art. 39

Organizatiile sindicale se pot dizolva prin hotararea membrilor sau a delegatilor acestora, adoptata conform
statutelor proprii.
 
Art. 40

(1) In cazul dizolvarii, patrimoniul organizatiei sindicale se imparte conform dispozitiilor din statut sau, in
lipsa unor astfel de prevederi, potrivit hotararii adunarii de dizolvare.
(2) Daca statutul nu prevede modul de distribuire a patrimoniului si nici adunarea de dizolvare nu a luat o
hotarare in aceasta privinta, tribunalul judetean sau al municipiului Bucuresti, sesizat de oricare membru al
organizatiei sindicale, hotaraste asupra distribuirii patrimoniului, atribuindu-l unei organizatii din care face
parte sindicatul sau, daca nu face parte din nici o organizatie, unei alte organizatii sindicale cu specific
asemanator.

Art.41

(1) In termen de 5 zile de la data stabilita pentru dizolvare, conducatorii organizatiei sindicale dizolvate sau
lichidatorii patrimoniului sunt obligati sa ceara instantei judecatoresti competente, care a operat inscrierea ei in
registrul special ca persoana juridica, sa faca mentiunea dizolvarii organizatiei sindicale.
(2) Dupa implinirea termenului de 5 zile orice persoana interesata din randul membrilor organizatiei sindicale
poate sa ceara instantei judecatoresti competente efectuarea mentiunii prevazute la alin. (1).
(3) Aceasta mentiune se va face pe pagina si la locul unde s-a facut inscrierea in registrul special.

Art. 42

Organizatiile sindicale nu pot fi dizolvate si nu li se poate suspenda activitatea in baza unor acte de dispozitie
ale autoritatilor administratiei publice sau ale patronatelor.

Art. 43

In cazul reorganizarii unei organizatii sindicale, hotararile asupra patrimoniului se iau de catre organele de
conducere ale acesteia, daca statutul nu prevede altfel.

 
Sectiunea a 9-a
 Forme de asociere si structurare ale organizatiilor sindicale
 
Art. 44

(1) Sindicatele legal constituite se pot asocia dupa criteriul sectoarelor de activitate.
(2) Doua sau mai multe sindicate constituite din acelasi sector de activitate se pot asocia in vederea
constituirii unei federatii sindicale.
(3) Doua sau mai multe federatii sindicale din sectoare de activitate diferite se pot asocia in vederea
constituirii unei confederatii sindicale.
(4) Federatiile si confederatiile sindicale pot constitui din sindicatele componente uniuni sindicale teritoriale.
(5) Un sindicat sau o federatie sindicala nu se pot afilia decat la o singura organizatie sindicala de rang
superior.

Art. 45

(1) Federatiile si confederatiile constituite prin asociere, potrivit art. 44, alin. (2) si (3), dobandesc
personalitate juridica potrivit dispozitiilor prezentei legi.
(2) In vederea dobandirii personalitatii juridice, imputernicitul special al federatiei sau confederatiei,
desemnat prin procesul verbal de constituire a respectivei organizatii, va depune la Tribunalul Municipiului
Bucuresti, Sectia de litigii de munca si asigurari sociale, o cerere pentru dobandirea personalitatii juridice.
Cererea va fi insotita de originalul si doua copii certificate pentru conformitate cu originalul pe fiecare pagina
de imputernicitul ale urmatoarele acte:
a) procesul verbal de constituire a federatiei sau confederatiei,;
b) hotararile organizatiilor sindicale de a se asocia intr-o federatie sau confederatie, semnate de reprezentantii
legali ai acestora;
c) copii ale hotararilor judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice, ramase definitive, ale organizatiilor
sindicale care se asociaza;
d) statutul federatiei sau confederatiei constituite;
e) lista membrilor din organul de conducere, continand numele, prenumele, codul numeric personal si functia.

Art. 46

Uniunile sindicale teritoriale, constituite potrivit art. 44, alin. (4), dobandesc personalitate juridica la cererea
federatiei sau a confederatiei sindicale care a hotarat constituirea acestora. In acest scop imputernicitul special
al federatiei sau confederatiei va depune o cerere de dobandire a personalitatii juridice la sectiile/completele
specilalizate in solutionarea litigiilor de munca si de asigurari sociale de pe langa tribunalul judetean sau al
municipiului Bucuresti in a carui raza de competenta teritoriala isi are sediul uniunea, insotita de urmatoarele
acte in doua exemplare, in copie certificata pentru conformitate cu originalul dupa :
a) hotararea federatiei sau a confederatiei pentru constituirea uniunii, potrivit statutului;
b) statutul federatiei sau confederatiei;
c) hotararea judecatoreasca de dobandire a personalitatii juridice a federatiei sau confederatiei, ramase
definitive,  precum si dupa ultima hotarare judecatoreasca de modificare a statutului;
d)  Statutul Uniunii Sindicale Teritoriale;
e) lista membrilor din organul de conducere, continand numele, prenumele, codul numeric personal si functia;
f) actele prevazute la lit. a)-d) nu trebuie sa imbrace forma autentica.

Art. 47

(1) Tribunalul competent prevazut la art. 45 alin. (2) si la art. 46, dupa caz, este obligat ca, in termen de cel
mult 5 zile de la inregistrarea cererii, sa examineze:
a) daca s-au depus actele prevazute la art. 45 alin. (2) sau la art. 46, dupa caz;
b) daca statutele organizatiilor sindicale sunt conforme prevederilor legale in vigoare.
(2) In cazul in care constata ca cerintele legale pentru constituirea organizatiilor sindicale nu sunt indeplinite,
presedintele completului de judecata il citeaza in camera de consiliu pe imputernicitul special prevazut la art.
45 alin. (2) si la art. 46, caruia ii solicita, in scris, remedierea, in termen de cel mult 7 zile, a neregularitatilor
constatate.
(3) In cazul in care sunt intrunite cerintele prevazute la alin. (1), instanta va proceda la solutionarea cererii in
termen de 10 zile, cu citarea imputernicitului special.
(4) Instanta pronunta o hotarare motivata de admitere sau respingere a cererii.
 (5) Hotararea tribunalului se comunica semnatarului cererii, in termen de cel mult 5 zile de la pronuntare.

Art. 48

(1) Hotararea tribunalului este supusa numai recursului.
(2) Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la comunicarea hotararii. Pentru procuror termenul de recurs
curge de la pronuntare.
(3) Recursul se judeca, cu citarea imputernicitului special, in termen de 30 de zile. Instanta de recurs
redacteaza decizia si restituie dosarul tribunalului, in termen de 5 zile de la pronuntare.

Art. 49

(1) Tribunalele sunt obligate sa tina un registru special al federatiilor, confederatiilor sindicale si uniunilor
teritoriale ale acestora, in care vor consemna: denumirea si sediul organizatiilor sindicale constituite prin
asociere, numele si prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, data
inscrierii, precum si numarul si data hotararii judecatoresti definitive de dobandire a personalitatii juridice.
(2) Inscrierea in registrul special prevazut la alin. (1) se face din oficiu, in termen de 7 zile de la data ramanerii
definitive a hotararii pronuntate de tribunal.
(3) Certificatul de inscriere al federatiei, confederatiei si al uniunii sindicale teritoriale in registrul special al
tribunalului se comunica acestora in termen de 5 zile de la inscriere.


Art. 50

Organizatia sindicala constituita prin asociere dobandeste personalitate juridica de la data ramanerii definitive
a hotararii judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice.

Art. 51

Originalul procesului-verbal de constituire si al statutului, pe care tribunalul certifica inscrierea pe fiecare
pagina, impreuna cu cate un exemplar al celorlalte acte depuse se restituie organizatiei sindicale iar al doilea
exemplar al tuturor actelor prevazute la art. 45, alin. (2) sau la art.46, in copii semnate de imputernicitul
special pentru conformitate si vizate de tribunal, se va pastra in arhiva acestuia.

Art. 52

(1) Organizatiile sindicale constituite prin asociere sunt obligate sa aduca la cunostinta tribunalelor judetene
sau Tribunalului Municipiului Bucuresti, unde s-au inregistrat, in termen de 30 de zile, orice modificare
ulterioara a statutelor, precum si orice schimbare in compunerea organelor de conducere.
(2) Cererea privind modificarea Statutului si/sau organelor de conducere ale federatiilor, confederatiilor
sindicale si uniunilor teritoriale ale acestora, va fi insotita de urmatoarele documente in doua exemplare,
certificate pentru conformitate cu originalul pe fiecare pagina de catre imputernicitul special desemnat de
organul de conducere:
a) procesul verbal al sedintei statutare a organului abilitat sa hotarasca modificarea Statutului si/sau a
componentei organelor de conducere ;
b) copie dupa hotarirea judecatoreasca de dobandire a personalitatii juridice si copie dupa ultima hotarare
judecatoreasca de modificare a statutului sau a compunerii organelor de conducere, dupa caz ;
c) statutul in forma modificata, dupa caz;
d) lista cu membrii organului de conducere care va cuprinde, numele, prenumele, codul  numeric personal,
domiciliul si functia, dupa caz.
(3) Actele depuse de federatii si confederatii pentru sustinerea cererilor de la alin.(2), nu trebuie sa imbrace
forma autentica.
(4) Instanta este obligata sa mentioneze in registrul special modificarile din statut, precum si schimbarile din
compunerea organului de conducere al organizatiei sindicale.

Art. 53

Organizatiile sindicale se pot afilia la organizatii similare internationale.
  
Newsletter PortalCodulMuncii.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul Portalcodulmuncii.ro si primesti cadou Raportul special "3 modele Editabile de Fise de Post si Evaluare"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Articole similare

Iul252023

Telemunca pentru salariatii care au in intretinere copii in varsta de pana la 11 ani

de PortalCodulMuncii.ro 25 Iul 2023
Legea nr. 241 din 20 iulie 2023 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr. 673 din 21 iulie 2023Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Articol unic. – Dupa articolul 118 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un ...
Apr282023

Protectia avertizorilor in interes public

de Colectiv Portal Codul Muncii 28 Apr 2023
Legea nr. 67 din 28 martie 2023 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public, publicata in Monitorul Oficial nr. 257 din 28 martie 2023Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Articol unic. - La articolul 6 din Legea nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ...
Feb262023

Obligatiile administratorului judiciar in caz de insolventa, faliment sau lichidare

de PortalCodulMuncii.ro 26 Feb 2023
Legea nr. 26 din 10 ianuarie 2023 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996 si a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr. 30 din 11 ianuarie 2023Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Art. I. – Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 293 din 22 aprilie 2014, se modifica si ...
Sep302022

Raspundere patrimoniala

de Colectiv Portal Codul Muncii 30 Sep 2022
Decizia nr. 335 din 26 mai 2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 269 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr. 803 din 12 august 2022Valer Dorneanu                          - presedinteCristian ...
x