Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Testare gratuita
PortalCodulMuncii.ro
Portal actualizat la 22 Septembrie 2023
Un produs marca Rentrop&Straton

Invatamant. Regulament de organizare si desfasurare a examenului de promovare a personalului contractual

Raspuns oferit de Colectiv Portal Codul Muncii
Colectiv Portal Codul Muncii
22 Ian 2015

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare,
ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.
Art. 1. - Se aproba Regulamentul de organizare si desfasurare a examenului de promovare a personalului contractual, prevazut in anexa, care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin prevederile Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.422/2011*) privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului sau examenului de promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual isi inceteaza aplicabilitatea.
_______
*) Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.422/2011 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 3. - Institutiile si unitatile aflate in subordinea sau in coordonarea ministerului, Directia generala buget-finante si resurse umane si directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei Nationale vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Ministrul educatiei nationale,
Remus Pricopie
ANEXA:

REGULAMENT de organizare si desfasurare a examenului de promovare a personalului contractual
Art. 1. - (1) Prin promovare se asigura evolutia in cariera a personalului contractual, prin trecerea intr-un grad superior sau treapta profesionala superioara, intr-o functie de conducere ori intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior.
(2) Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar in grade sau trepte profesionale se face, de regula, pe un post vacant, iar, in situatia in care nu exista un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de functii in care acesta este incadrat intr-unul de nivel imediat superior.
(3) Promovarea in grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar se face prin examen, respectiv concurs pentru posturile vacante.
(4) Promovarea intr-o functie de conducere se face pe un post vacant cu respectarea prevederilor referitoare la ocuparea unui post vacant prin concurs sau examen.
(5) Promovarea intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior ca urmare a obtinerii unei diplome de studii se face prin transformarea postului din statul de functii in care persoana este incadrata intr-un post prevazut cu studii superioare de scurta sau de lunga durata, al carui grad profesional este imediat superior celui de debutant, cu mentinerea gradatiei avute la data promovarii si ulterior promovarii examenului organizat in acest sens, cu respectarea prevederilor art. 411, 44 si 45 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 2. - Transformarea posturilor ocupate in vederea promovarii se aproba astfel:
a) pentru posturile din unitatile finantate de la bugetul de stat sau din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat transformarea se face cu aprobarea ordonatorului principal de credite;
b) pentru posturile din unitatile de invatamant preuniversitar de stat transformarea se face cu avizul inspectoratului scolar si cu aprobarea ordonatorului principal de credite (consiliul local/judetean);
c) pentru posturile din institutiile de invatamant superior transformarea se face cu aprobarea senatului universitar;
d) pentru posturile din unitatile finantate din venituri proprii transformarea se face cu aprobarea conducerii unitatii.
Art. 3. - (1) Promovarea intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior se face numai in masura in care conducatorul autoritatii sau institutiei publice decide ca atributiile din fisa postului sa fie modificate in mod corespunzator.
(2) Propunerea de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior, ca urmare a absolvirii de catre salariat a unor forme de invatamant superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau considerata de autoritatea ori institutia publica ca fiind utila pentru desfasurarea activitatii, justificata de necesitatea modificarii fisei de post, se face de catre seful ierarhic superior la cererea salariatului, insotita de copia legalizata a diplomei de licenta, respectiv a diplomei de absolvire sau, dupa caz, de adeverinta care sa ateste absolvirea studiilor, eliberate de o institutie de invatamant superior acreditata, si este aprobata de catre conducatorul autoritatii ori institutiei publice.
Art. 4. - (1) Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar in grade sau trepte profesionale imediat superioare se face prin examen, in baza unui referat de evaluare intocmit de seful ierarhic si aprobat de conducatorul autoritatii sau institutiei publice.
(2) Examenul de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare se poate organiza trimestrial, semestrial ori anual, in functie de decizia conducatorului autoritatii ori institutiei publice.
(3) Persoanele incadrate in functii contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la sfarsitul perioadei de debut stabilita in conditiile legii, in functia, gradul sau treapta profesionala imediat superioara, in baza unui referat de evaluare intocmit de seful ierarhic si aprobat de conducatorul autoritatii sau institutiei publice.
(4) Referatul de evaluare intocmit de seful ierarhic cuprinde urmatoarele elemente:
a) descrierea activitatii desfasurate de candidat;
b) nivelul de insusire a legislatiei specifice activitatii desfasurate;
c) aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul in modul de indeplinire a atributiilor;
d) conduita candidatului in timpul serviciului;
e) propunerea de promovare;
f) bibliografia si, dupa caz, tematica examenului de promovare;
g) propuneri privind componenta comisiei de examinare si cea de solutionare a contestatiilor.
(5) Referatul de evaluare se depune la compartimentul resurse umane sau la persoana desemnata in acest sens cu 30 de zile calendaristice inainte de organizarea examenului de promovare.
Art. 5. - (1) Anuntul privind examenul de promovare se afiseaza la sediul si pe pagina de internet a autoritatii sau institutiei publice, dupa caz, cu 10 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru organizarea acestuia.
(2) Anuntul va contine in mod obligatoriu:
a) data, ora si locul desfasurarii examenului;
b) bibliografia si, dupa caz, tematica;
c) modalitatea de desfasurare a examenului.
(3) Examenul de promovare a personalului contractual consta in sustinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, dupa caz, stabilite de comisia de examinare. Proba practica inlocuieste proba scrisa in cazul functiilor contractuale la care este necesara verificarea abilitatilor practice.
(4) Pentru a participa la examenul de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie sa fi obtinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performantelor profesionale individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani, in care acesta s-a aflat in activitate.
Art. 6. - (1) Comisia de examinare si comisia de solutionare a contestatiilor, desemnate prin act administrativ al ordonatorului de credite al autoritatii sau institutiei publice, sunt formate din 3 membri cu experienta si cunostintele necesare in domeniul postului in care se face promovarea si un secretar.
(2) Calitatea de membru in comisia de examinare este incompatibila cu calitatea de membru in comisia de solutionare a contestatiilor.
(3) Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei si, dupa caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileste 3 pana la 9 subiecte, cu cel mult doua ore inainte de ora stabilita pentru examenul de promovare.
(4) La locul, data si ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispozitia fiecarui candidat lista subiectelor stabilite.
(5) Fiecare candidat redacteaza o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de catre comisia de examinare.
(6) Durata examenului de promovare se stabileste de comisia de examinare in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depasi 3 ore.
Art. 7. – (1) In cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare noteaza lucrarea elaborata de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza urmatoarelor criterii:
a) cunostinte teoretice necesare functiei evaluate;
b) abilitati de comunicare;
c) capacitate de sinteza;
d) complexitate, initiativa, creativitate.
(2) Comisia de examinare stabileste ponderea din nota finala a fiecarui criteriu prevazut la alin. (1).
(3) Proba practica este notata de catre membrii comisiei de examinare cu un punctaj de maximum 100 de puncte.
(4) Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat in borderoul de notare.
(5) Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
(6) Rezultatele examenului de promovare se afiseaza la sediul autoritatii sau institutiei publice, precum si pe pagina de internet a acesteia, dupa caz, in termen de doua zile lucratoare de la data sustinerii acestuia.
(7) Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot depune contestatie in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
(8) Comisia de solutionare a contestatiilor va reevalua lucrarea sau proba practica, iar rezultatele finale se afiseaza la sediul institutiei sau autoritatii publice in doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei.
Art. 8. - (1) Ca urmare a promovarii examenului de promovare, incadrarea in noua functie se face incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc promovarea, iar fisa de post se modifica si se completeaza cu noi atributii.
(2) In situatia in care persoana examinata nu a obtinut punctajul minim, aceasta ramane incadrata pe functia detinuta anterior, respectiv pe gradul/treapta profesionala avut/avuta.

(Ordin al ministrului educatiei nationale nr. 5138 din 15 decembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de promovare a personalului contractual, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 21 ianuarie 2015)
Newsletter PortalCodulMuncii.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul Portalcodulmuncii.ro si primesti cadou Raportul special "3 modele Editabile de Fise de Post si Evaluare"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Articole similare

Iun132016

Institutiile publice vor inscrie in REVISAL intreg personalul angajat, inclusiv functionari publici/functionari publici cu statut special!

de Colectiv Portal Codul Muncii 13 Iun 2016
In Monitorul Oficial nr. 434/09.06.2016 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative.Dincolo de masurile ...
Mai212015

Evaluarea activitatii managerului spitalului public pentru anul 2014

de Colectiv Portal Codul Muncii 21 Mai 2015
Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanta in baza carora contractul de management poate fi prelungit sau poate inceta inainte de termen, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:1. La articolul 1, dupa alineatul (3) se introduce un nou ...
Sep262014

Majorarii pentru activitatea desfasurata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, se lucreaza

de Colectiv Portal Codul Muncii 26 Sep 2014
Avand in vedere dispozitiile art. 13 alin. (3), (4), (5) si (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele ale art. art. 15 din cap. II sectiunea a 2-a ...
Iul182014

Comitetul de audit intern

de Colectiv Portal Codul Muncii 18 Iul 2014
Activitatea comitetului de audit intern se desfasoara in baza Regulamentului de organizare si functionare.Regulamentul de organizare si functionare al comitetului de audit intern este structurat pe capitole, cuprinzand cel putin urmatoarele:a) dispozitii generale;b) misiunea si competenta comitetului de audit intern;c) modalitatea de organizare si desfasurare a sedintelor;d) atributiile si ...
Iul152014

Ziua Scolii Ardelene

de Colectiv Portal Codul Muncii 15 Iul 2014
Se instituie ziua de 11 octombrie ca Ziua Scolii Ardelene.Ziua Scolii Ardelene este o sarbatoare publica dedicata omagierii rolului fundamental al ideilor culturale si politice promovate de miscarea cunoscuta sub numele de Scoala Ardeleana.Autoritatile administratiei publice centrale si locale pot organiza manifestari culturale dedicate acestei zile, in limita alocatiilor bugetare.Reprezentantii ...
Iul152014

Majorarii salariale pentru personalul MAI care desfasoara activitati in zilele in care nu se lucreaza

de Colectiv Portal Codul Muncii 15 Iul 2014
Personalul M.A.I. care desfasoara activitati in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza beneficiaza de o majorare de 75% din solda lunara/salariul de baza prevazuta/prevazut de legislatia in vigoare la data de 31 decembrie 2009, denumita in continuare majorare, daca timpul astfel lucrat nu se poate ...
x