Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Testare gratuita
PortalCodulMuncii.ro
Portal actualizat la 6 Decembrie 2022
Un produs marca Rentrop&Straton

Codul Muncii 2011 TITLUL XI

Raspuns oferit de Colectiv Portal Codul Muncii
Colectiv Portal Codul Muncii
26 Apr 2011

        TITLUL XI
    Raspunderea juridica


    CAP. I
    Regulamentul intern


    ART. 257
    Regulamentul intern se intocmeste de catre angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.

    ART. 258
    Regulamentul intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii:
    a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;
    b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;
    c) drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor;
    d) procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor;
    e) reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;
    f) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;
    g) reguli referitoare la procedura disciplinara;
    h) modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice;
    i) criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.
--------------
    Art. 258 a fost modificat de pct. 93 al art. I din LEGEA nr. 40 din 31 martie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2011.

    ART. 259
    (1) Regulamentul intern se aduce la cunostinta salariatilor prin grija angajatorului si isi produce efectele fata de salariati din momentul incunostintarii acestora.
    (2) Obligatia de informare a salariatilor cu privire la continutul regulamentului intern trebuie indeplinita de angajator.
    (3) Modul concret de informare a fiecarui salariat cu privire la continutul regulamentului intern se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, dupa caz, prin continutul regulamentului intern.
    (4) Regulamentul intern se afiseaza la sediul angajatorului.

    ART. 260
    Orice modificare ce intervine in continutul regulamentului intern este supusa procedurilor de informare prevazute la art. 259.

    ART. 261
    (1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozitiile regulamentului intern, in masura in care face dovada incalcarii unui drept al sau.
    (2) Controlul legalitatii dispozitiilor cuprinse in regulamentul intern este de competenta instantelor judecatoresti, care pot fi sesizate in termen de 30 de zile de la data comunicarii de catre angajator a modului de solutionare a sesizarii formulate potrivit alin. (1).

    ART. 262
    (1) Intocmirea regulamentului intern la nivelul fiecarui angajator se realizeaza in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului cod.
    (2) In cazul angajatorilor infiintati dupa intrarea in vigoare a prezentului cod, termenul de 60 de zile prevazut la alin. (1) incepe sa curga de la data dobandirii personalitatii juridice.

    CAP. II
    Raspunderea disciplinara


    ART. 263
    (1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.
    (2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

    ART. 264
    (1) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:
    a) avertismentul scris;
--------------
    Litera b) a alin. (1) al art. 264 a fost abrogata de pct. 94 al art. I din LEGEA nr. 40 din 31 martie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2011.

    c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
    d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
    e) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
    f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
    (2) In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta.
    (3) Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa.
--------------
    Alin. (3) al art. 264 a fost introdus de pct. 95 al art. I din LEGEA nr. 40 din 31 martie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2011.

    ART. 265
    (1) Amenzile disciplinare sunt interzise.
    (2) Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune.

    ART. 266
    Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele:
    a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita;
    b) gradul de vinovatie a salariatului;
    c) consecintele abaterii disciplinare;
    d) comportarea generala in serviciu a salariatului;
    e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.

    ART. 267
    (1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura, cu exceptia celei prevazute la art. 264 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
    (2) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.
    (3) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (2) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.
    (4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.

    ART. 268
    (1) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.
    (2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:
    a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
    b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;
--------------
    Litera b) a alin. (2) al art. 268 a fost modificata de pct. 96 al art. I din LEGEA nr. 40 din 31 martie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2011.

    c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;
    d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
    e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;
    f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.
    (3) Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.
    (4) Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.
    (5) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.

    CAP. III
    Raspunderea patrimoniala


    ART. 269
    (1) Angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, sa il despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul.
-------------
    Alin. (1) al art. 269 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 237 din 12 iulie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 25 iulie 2007.

    (2) In cazul in care angajatorul refuza sa il despagubeasca pe salariat, acesta se poate adresa cu plangere instantelor judecatoresti competente.
    (3) Angajatorul care a platit despagubirea isi va recupera suma aferenta de la salariatul vinovat de producerea pagubei, in conditiile art. 270 si urmatoarele.

    ART. 270
    (1) Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor.
    (2) Salariatii nu raspund de pagubele provocate de forta majora sau de alte cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate si nici de pagubele care se incadreaza in riscul normal al serviciului.
    (3) In situatia in care angajatorul constata ca salariatul sau a provocat o paguba din vina si in legatura cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o nota de constatare si evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul partilor, intr-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicarii.
    (4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul partilor, conform alin. (3), nu poate fi mai mare decat echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.
--------------
    Art. 270 a fost modificat de pct. 97 al art. I din LEGEA nr. 40 din 31 martie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2011.

    ART. 271
    (1) Cand paguba a fost produsa de mai multi salariati, cuantumul raspunderii fiecaruia se stabileste in raport cu masura in care a contribuit la producerea ei.
    (2) Daca masura in care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinata, raspunderea fiecaruia se stabileste proportional cu salariul sau net de la data constatarii pagubei si, atunci cand este cazul, si in functie de timpul efectiv lucrat de la ultimul sau inventar.

    ART. 272
    (1) Salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o restituie.
    (2) Daca salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau si care nu mai pot fi restituite in natura sau daca acestuia i s-au prestat servicii la care nu era indreptatit, este obligat sa suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor in cauza se stabileste potrivit valorii acestora de la data platii.

    ART. 273
    (1) Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine in rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei in cauza din partea angajatorului la care este incadrata in munca.
    (2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fara a putea depasi impreuna cu celelalte retineri pe care le-ar avea cel in cauza, jumatate din salariul respectiv.

    ART. 274
    (1) In cazul in care contractul individual de munca inceteaza inainte ca salariatul sa il fi despagubit pe angajator si cel in cauza se incadreaza la un alt angajator ori devine functionar public, retinerile din salariu se fac de catre noul angajator sau noua institutie ori autoritate publica, dupa caz, pe baza titlului executoriu transmis in acest scop de catre angajatorul pagubit.
    (2) Daca persoana in cauza nu s-a incadrat in munca la un alt angajator, in temeiul unui contract individual de munca ori ca functionar public, acoperirea daunei se va face prin urmarirea bunurilor sale, in conditiile Codului de procedura civila.

    ART. 275
    In cazul in care acoperirea prejudiciului prin retineri lunare din salariu nu se poate face intr-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rata de retineri, angajatorul se poate adresa executorului judecatoresc in conditiile Codului de procedura civila.

    CAP. IV
    Raspunderea contraventionala

    ART. 276
    (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza astfel urmatoarele fapte:
    a) nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara, cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei;
---------------
    Litera a) a alin. (1) al art. 276 a fost modificata de pct. 27 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.147 din 19 decembrie 2005.

    b) incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 34 alin. (5), cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei;
---------------
    Litera b) a alin. (1) al art. 276 a fost modificata de pct. 27 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.147 din 19 decembrie 2005.

    c) impiedicarea sau obligarea, prin amenintari ori prin violente, a unui salariat sau a unui grup de salariati sa participe la greva ori sa munceasca in timpul grevei, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
---------------
    Litera c) a alin. (1) al art. 276 a fost modificata de pct. 27 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.147 din 19 decembrie 2005.

    d) stipularea in contractul individual de munca a unor clauze contrare dispozitiilor legale, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
---------------
    Litera d) a alin. (1) al art. 276 a fost modificata de pct. 28 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.147 din 19 decembrie 2005.

    e) primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;
--------------
    Litera e) a alin. (1) al art. 276 a fost modificata de pct. 98 al art. I din LEGEA nr. 40 din 31 martie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2011.

    e^1) prestarea muncii de catre o persoana fara incheierea unui contract individual de munca, cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;
--------------
    Litera e1) a alin. (1) al art. 276 a fost introdusa de pct. 99 al art. I din LEGEA nr. 40 din 31 martie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2011.

    f) incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 134 si 137, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
---------------
    Litera f) a alin. (1) al art. 276 a fost modificata de pct. 29 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.147 din 19 decembrie 2005.

    g) incalcarea obligatiei prevazute la art. 135, cu amenda de la 5.000 lei la 20.000 lei;
---------------
    Litera g) a alin. (1) al art. 276 a fost modificata de pct. 29 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.147 din 19 decembrie 2005.

    h) nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
---------------
    Litera h) a alin. (1) al art. 276 a fost modificata de pct. 30 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.147 din 19 decembrie 2005.

    i) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului saptamanal, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
---------------
    Litera i) a alin. (1) al art. 276 a fost modificata de pct. 30 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.147 din 19 decembrie 2005.

    j) neacordarea indemnizatiei prevazute la art. 53 alin. (1), in cazul in care angajatorul isi intrerupe temporar activitatea cu mentinerea raporturilor de munca, cu amenda de la 1.500 lei la 5.000 lei;
---------------
    Litera j) a alin. (1) al art. 276 a fost modificata de pct. 30 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.147 din 19 decembrie 2005.

    k) incalcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei.
---------------
    Litera k) a alin. (1) al art. 276 a fost modificata de pct. 30 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.147 din 19 decembrie 2005.

    l) incalcarea de catre angajator a obligatiei prevazute la art. 27 si 116, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
--------------
    Litera l) a alin. (1) al art. 276 a fost introdusa de pct. 100 al art. I din LEGEA nr. 40 din 31 martie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2011.

    m) nerespectarea prevederilor legale privind inregistrarea de catre angajator a demisiei, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
--------------
    Litera m) a alin. (1) al art. 276 a fost introdusa de pct. 100 al art. I din LEGEA nr. 40 din 31 martie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2011.

    n) incalcarea de catre agentul de munca temporara a obligatiei prevazute la art. 100^1, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei;
--------------
    Litera n) a alin. (1) al art. 276 a fost introdusa de pct. 100 al art. I din LEGEA nr. 40 din 31 martie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2011.

    o) incalcarea prevederilor art. 16 alin. (3), cu amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei.
--------------
    Litera o) a alin. (1) al art. 276 a fost introdusa de pct. 100 al art. I din LEGEA nr. 40 din 31 martie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2011.

    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca.
    (3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica dispozitiile legislatiei in vigoare.

    CAP. V
    Raspunderea penala


    ART. 277
    Neexecutarea unei hotarari judecatoresti definitive privind plata salariilor in termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de catre partea interesata constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 6 luni sau cu amenda.

    ART. 278
    Neexecutarea unei hotarari judecatoresti definitive privind reintegrarea in munca a unui salariat constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amenda.

    ART. 279
    (1) In cazul infractiunilor prevazute la art. 277 si 278 actiunea penala se pune in miscare la plangerea persoanei vatamate.
    (2) Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

    ART. 2791
    (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda penala fapta persoanei care, in mod repetat, stabileste pentru salariatii incadrati in baza contractului individual de munca salarii sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, prevazut de lege.
    (2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si infractiunea constand in refuzul repetat al unei persoane de a permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de munca in oricare dintre spatiile unitatii sau de a pune la dispozitia acestora documentele solicitate, potrivit legii.
    (3) Constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la unu la 2 ani sau cu amenda penala primirea la munca a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetatenia acestora, fara incheierea unui contract individual de munca.
--------------
    Art. 2791 a fost introdus de pct. 101 al art. I din LEGEA nr. 40 din 31 martie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2011.

---------------
    Art. 280 a fost abrogat de lit. b) a art. 16 din LEGEA nr. 241 din 15 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 27 iulie 2005.

    ART. 2801
    (1) Incadrarea in munca a minorilor cu nerespectarea conditiilor legale de varsta sau folosirea acestora pentru prestarea unor activitati cu incalcarea prevederilor legale referitoare la regimul de munca al minorilor constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani.
    (2) Cu pedeapsa prevazuta la art. 279^1 alin. (3) se sanctioneaza primirea la munca a unei persoane aflate in situatie de sedere ilegala in Romania, cunoscand ca aceasta este victima a traficului de persoane.
--------------
    Alin. (2) al art. 280^1 a fost introdus de pct. 102 al art. I din LEGEA nr. 40 din 31 martie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2011.

    (3) Daca munca prestata de persoana prevazuta la alin. (2) si la art. 279^1 alin. (3) este de natura sa ii puna in pericol viata, integritatea sau sanatatea, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.
--------------
    Alin. (3) al art. 280^1 a fost introdus de pct. 102 al art. I din LEGEA nr. 40 din 31 martie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2011.

    (4) In cazul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la alin. (2) si (3) si la art. 279^1 alin. (3), instanta de judecata poate dispune si aplicarea uneia dintre urmatoarele pedepse complementare:
    a) pierderea totala sau partiala a dreptului angajatorului de a beneficia de prestatii, ajutoare sau subventii publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autoritatile romane, pentru o perioada de pana la 5 ani;
    b) interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achizitii publice pentru o perioada de pana la 5 ani;
    c) recuperarea integrala sau partiala a prestatiilor, ajutoarelor sau subventiilor publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autoritatile romane, atribuite angajatorului pe o perioada de pana la 12 luni inainte de comiterea infractiunii;
    d) inchiderea temporara sau definitiva a punctului ori punctelor de lucru in care s-a comis infractiunea sau retragerea temporara ori definitiva a unei licente de desfasurare a activitatii profesionale in cauza, daca acest lucru este justificat de gravitatea incalcarii.
--------------
    Alin. (4) al art. 280^1 a fost introdus de pct. 102 al art. I din LEGEA nr. 40 din 31 martie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2011.

    (5) In cazul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la alin. (2) si (3) si la art. 279^1 alin. (3), angajatorul va fi obligat sa plateasca sumele reprezentand:
    a) orice remuneratie restanta datorata persoanelor angajate ilegal. Cuantumul remuneratiei se presupune a fi egal cu salariul mediu brut pe economie, cu exceptia cazului in care fie angajatorul, fie angajatul poate dovedi contrariul;
    b) cuantumul tuturor impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale pe care angajatorul le-ar fi platit daca persoana ar fi fost angajata legal, inclusiv penalitatile de intarziere si amenzile administrative corespunzatoare;
    c) cheltuielile determinate de transferul platilor restante in tara in care persoana angajata ilegal s-a intors de bunavoie sau a fost returnata in conditiile legii.
--------------
    Alin. (5) al art. 280^1 a fost introdus de pct. 102 al art. I din LEGEA nr. 40 din 31 martie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2011.

    (6) In cazul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la alin. (2) si (3) si la art. 279^1 alin. (3) de catre un subcontractant, atat contractantul principal, cat si orice subcontractant intermediar, daca au avut cunostinta de faptul ca subcontractantul angajator angaja straini aflati in situatie de sedere ilegala, pot fi obligati de catre instanta, in solidar cu angajatorul sau in locul subcontractantului angajator ori al contractantului al carui subcontractant direct este angajatorul, la plata sumelor de bani prevazute la alin. (5) lit. a) si c).
--------------
    Alin. (6) al art. 280^1 a fost introdus de pct. 102 al art. I din LEGEA nr. 40 din 31 martie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2011.
---------------
    Art. 2801 a fost introdus de pct. 75 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 65 din 29 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 5 iulie 2005.Newsletter PortalCodulMuncii.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul Portalcodulmuncii.ro si primesti cadou Raportul special "3 modele Editabile de Fise de Post si Evaluare"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Articole similare

Sep302022

Raspundere patrimoniala

de Colectiv Portal Codul Muncii 30 Sep 2022
Decizia nr. 335 din 26 mai 2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 269 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr. 803 din 12 august 2022Valer Dorneanu                          - presedinteCristian ...
Sep302022

Raspundere disciplinara

de Colectiv Portal Codul Muncii 30 Sep 2022
Decizia nr. 322 din 19 mai 2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 148 si ale art. 149 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr. 811 din 17 august 2022Valer Dorneanu                         - presedinteCristian ...
Feb282022

Noi modificari in domeniul transporturilor rutiere

de PortalCodulMuncii.ro 28 Feb 2022
Ordonanta Guvernului nr. 12 din 31 ianuarie 2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere, publicata in Monitorul Oficial nr. 98 din 31 ianuarie 2022Avand in vedere ca Regulamentul (UE) 2020/1.055 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.071/2009, (CE) nr. 1.072/2009 si (UE) nr. ...
Feb272022

Lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2022

de PortalCodulMuncii.ro 27 Feb 2022
Hotararea Guvernului nr. 132 din 27 ianuarie 2022 privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2022, publicata in Monitorul Oficial nr. 90 din 28 ianuarie 2022In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 29 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul ...
Feb272022

Nomad digital. Regimul strainilor in Romania

de PortalCodulMuncii.ro 27 Feb 2022
Legea nr. 22 din 14 ianuarie 2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial nr. 45 din 14 ianuarie 2022Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Art. I. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, ...
Ian142021

OUG 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2,

de Colectiv Portal Codul Muncii 14 Ian 2021
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 220 din 30 decembrie 2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr. 1.326 din 31 decembrie 2020Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice din Romania ca urmare a efectelor raspandirii ...
x