Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Testare gratuita
PortalCodulMuncii.ro
Portal actualizat la 4 Octombrie 2023
Un produs marca Rentrop&Straton

Proiect LEGEA Dialogului Social nr. 62 din iunie 2012 Titlul III

Raspuns oferit de Colectiv Portal Codul Muncii
Colectiv Portal Codul Muncii


TITLUL  III cuprinzand art.54 – art.74 – se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 
TITLUL III
 
CAPITOLUL I
Organizatiile patronale

Sectiunea  1
Constituire si organizare

Art. 54

(1) Organizatiile de angajatori, denumite in continuare organizatii patronale, sunt structuri asociative
autonome, fara caracter politic, infiintate ca persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial, constituite
in scopul apararii si promovarii drepturilor si intereselor membrilor lor, prevazute de dispozitiile legale in
vigoare, pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, in contractele colective de
munca, precum si de statutele proprii.
(2) Angajatorul este persoana fizica sau juridica ce poate, potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de
contract individual de munca ori raport de serviciu.

Art. 55

(1) Organizatiile patronale sunt independente fata de autoritatile publice, partidele politice si organizatiile
sindicale.
(2) Organizatiile patronale se constituie prin asocierea libera pe sectoare de activitate, teritorial sau la nivel
national, dupa cum urmeaza:
a) doi sau mai multi angajatori din acelasi sector de activitate definit prin apartenenta obiectului principal de
activitate la aceeasi diviziune, grupa sau clasa conform codului CAEN, pot constitui o organizatie denumita in
continuare patronat;
b) doua sau mai multe patronate din acelasi sector de activitate pot constitui o federatie patronala;
c) doua sau mai multe federatii din sectoare diferite de activitate pot constitui o confederatie patronala.
(3) Federatia si confederatia patronala poate constitui, din organizatiile afiliate, uniuni patronale teritoriale cu
sau fara personalitate juridica. Structurile organizatorice teritoriale fara personalitate juridica isi desfasoara
activitatea in baza statutului organizatiilor patronale din care fac parte.
(4) Uniunile patronale teritoriale, constituite potrivit alin. (3), dobandesc personalitate juridica la cererea
federatiilor sau a confederatiilor patronale care au hotarat constituirea acestora. In acest scop imputernicitul
special al federatiei sau confederatiei va depune o cerere de dobandire a personalitatii juridice la tribunalul in a
carui raza teritoriala isi are sediul uniunea, insotita de hotararea federatiei sau a confederatiei pentru
constituirea uniunii, potrivit statutului, copiile certificate ale statutelor federatiilor si/sau confederatiilor si de
copiile legalizate ale hotararilor judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice ale acestora, ramase
definitive si irevocabile.
(5) Un angajator nu se poate afilia decat la un singur patronat sau federatie patronala. Un patronat sau o
federatie patronala nu se poate afilia decat la o singura organizatie patronala de rang superior.

Art. 56

Organizatiile patronale isi desfasoara activitatea in baza statutelor si regulamentelor proprii, potrivit
prevederilor prezentei legi.
 

Sectiunea a 2-a
Statutul
Art. 57

Modul de constituire, organizare, functionare si dizolvare a unei organizatii patronale se reglementeaza prin
statutul adoptat de catre membrii sai, cu respectarea dispozitiilor legale.

Art. 58

Statutul va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii, cel putin urmatoarele elemente:
a) denumirea organizatiei patronale si sediul principal;
b) obiectul de activitate si scopul;
c) patrimoniul initial, marimea si compunerea acestuia;
d) sursele de finantare;
e) drepturile si obligatiile membrilor;
f) organele de conducere;
g) criteriul de constituire;
h) procedura de dizolvare si lichidare a organizatiei patronale.

Art. 59

(1) Personalitatea juridica a organizatiei patronale se dobandeste potrivit prezentei legi.
(2) Pentru dobandirea personalitatii juridice de catre o organizatie patronala, imputernicitul special al
membrilor fondatori, prevazut in procesul-verbal de constituire, trebuie sa depuna o cerere de inscriere la
judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul aceasta.
(3) La cererea de inscriere a organizatiei patronale se anexeaza originalul si doua copii certificate pentru
conformitate cu originalul pe fiecare pagina de imputernicitul special ale urmatoarelor acte:
a) procesul-verbal de constituire a organizatiei patronale, semnat de membrii fondatori;
b) statutul organizatiei patronale;
c) lista membrilor din organul de conducere al organizatiei patronale, cu mentionarea numelui, prenumelui,
functiei ocupate, codului numeric personal, profesiunii si domiciliului;
d) dovada existentei sediului.
(4) Originalele actelor prevazute la alin. (3) nu trebuie sa imbrace forma autentica.

Art. 60

(1) Judecatoria competenta potrivit art. 59 alin. (2), la primirea cererii de inscriere, este obligata ca, in termen
de cel mult 5 zile de la inregistrarea acesteia, sa examineze:
a) daca s-au depus actele prevazute la art. 59 alin. (3);
b) daca statutul organizatiei patronale este conform prevederilor legale in vigoare.
(2) In cazul in care constata ca cerintele legale pentru constituirea organizatiei patronale nu sunt indeplinite,
presedintele completului de judecata il citeaza in camera de consiliu pe imputernicitul special prevazut la
art.59 alin.(2), caruia il solicita, in scris, remedierea neregularitatilor constatate, in termen de cel mult 7 zile.
(3) In cazul in care sunt intrunite cerintele prevazute la alin. (1), instanta va proceda la solutionarea cererii in
termen de 10 zile, cu citarea imputernicitului special al membrilor fondatori ai organizatiei patronale.
(4) Instanta pronunta o hotarare motivata de admitere sau de respingere a cererii.
(5) Hotararea judecatoriei se comunica semnatarului cererii de inscriere, in termen de cel mult 5 zile de la pronuntare.

Art. 61

(1) Hotararea judecatoriei este supusa numai recursului.
(2) Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la comunicarea hotararii. Pentru procuror termenul de recurs
curge de la pronuntare.
(3) Recursul se judeca cu citarea imputernicitului special al membrilor fondatori ai organizatiei patronale, in
termen de 30 de zile. Instanta de recurs redacteaza decizia si restituie dosarul judecatoriei in termen de 5 zile de la pronuntare.

Art. 62

(1) Judecatoria este obligata sa tina un registru special al organizatiilor patronale, in care se inscriu: denumirea
si sediul organizatiei patronale, numele si prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric
personal al acestora, data inscrierii, precum si numarul si data hotararii judecatoresti definitive de admitere a
cererii de inscriere.
(2) Inscrierea organizatiei patronale in registrul special prevazut la alin. (1) se face din oficiu, in termen de 7
zile de la data ramanerii definitive a hotararii pronuntate de instanta de judecata.
(3) Certificatul de inscriere al organizatiei patronale in registrul special al judecatoriei se comunica acesteia in
termen de 5 zile de la inscriere.
(4) Organizatia patronala are obligatia ca, in termen de 30 zile de la data ramanerii definitive si irevocabile a
hotararii judecatoresti de infiintare sa transmita Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in format
electronic, statutul, actul constitutiv, tabelul de adeziuni, datele de contact ale membrilor organelor executive
de conducere, copie dupa cererile de adeziune a tuturor societatilor comerciale membre, hotararea
judecatoreasca cu mentiunea ramanerii definitive si irevocabile.

Art. 63

Organizatia patronala dobandeste personalitate juridica de la data inscrierii in registrul special prevazut la art.
62 alin. (1) a hotararii judecatoresti definitive de admitere a cererii.

Art. 64

Originalul procesului-verbal de constituire si al statutului, pe care judecatoria certifica inscrierea pe fiecare
pagina, impreuna cu cate un exemplar al celorlalte inscrisuri depuse se restituie organizatiei patronale, iar al
doilea exemplar al tuturor actelor prevazute la art. 59 alin. (2), in copii certificate pentru conformitate cu
originalul pe fiecare pagina de imputernicitul special si vizate de judecatorie, se va pastra in arhiva acesteia.

Art. 65

(1) Organizatiile patronale sunt obligate sa aduca la cunostinta judecatoriei sau Tribunalului Municipiului
Bucuresti unde s-au inregistrat, dupa caz, in termen de 30 de zile, orice modificare ulterioara a statutului,
precum si orice schimbare in compunerea organului de conducere.
(2) La termenul legal de expirare a mandatului, Judecatoria sau Tribunalul Municipiului Bucuresti unde s-au
inregistrat, dupa caz, va proceda la radierea din oficiu a numelui persoanelor din compunerea organului de
conducere
(3) Instantele prevazute la alin. (1) sunt obligate sa mentioneze in registrul special prevazut la art. 62 alin. (1)
modificarile din statut, precum si schimbarile din compunerea organului de conducere al organizatiei
patronale.
(4) Cererea privind modificarea statutelor si/sau a organelor de conducere a organizatiei patronale va fi insotita
de urmatoarele documente in doua exemplare, certificate pentru conformitate cu originalul pe fiecare pagina
de catre imputernicitul special desemnat de organul de conducere:
a) procesul verbal al sedintei statutare a organului abilitat sa hotarasca modificarea statutului si/sau a
componentei organelor de conducere;
b) copie dupa hotararea judecatoreasca de dobandire a personalitatii juridice si copie dupa ultima hotarare
judecatoreasca de modificare a statutului sau a compunerii organelor de conducere, dupa caz;
c) statutul in forma modificata;
d) lista cu membrii organului de conducere care va cuprinde, numele, prenumele, codul  numeric
personal,domiciliul si functia, dupa caz.
(5) Noile organe de conducere alese statutar in cadrul adunarilor generale isi preiau atributiile din momentul
anuntarii rezultatului alegerilor.
(6) In cazul respingerii cererii de inscriere de catre organul judecatoresc, conducerea organizatiei patronale
este preluata imediat de organul de conducere colectiva, avand ca sarcina organizarea in termen de maximum 30 de zile o noua adunare generala de alegeri.
 

Sectiunea a 3-a
Drepturile si obligatiile organizatiilor patronale

Art. 66

Organizatiile patronale  reprezinta, sustin si apara interesele membrilor lor in relatiile cu autoritatile publice,
cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice, in raport cu obiectul si scopul lor de activitate, in plan
national si international, potrivit propriilor statute si in acord cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art. 67

(1) In vederea realizarii scopului pentru care sunt infiintate, organizatiile patronale:
a) reprezinta, promoveaza, sustin si apara interesele economice, juridice si sociale ale membrilor lor;
b) promoveaza concurenta loiala, in conditiile legii;
c) desemneaza, in conditiile legii, reprezentanti la negocierea si incheierea contractelor colective de munca, la
alte tratative si acorduri in relatiile cu autoritatile publice si cu sindicatele, precum si in structurile bipartite si
tripartite de dialog social;
d) elaboreaza si promoveaza coduri de conduita in afaceri;
e) promoveaza principiile responsabilitatii sociale;
f) asigura pentru membrii lor informatii, facilitarea de relatii intre acestia precum si cu alte organizatii,
promovarea progresului managerial, servicii de consultanta si asistenta de specialitate, inclusiv in domeniul
ocuparii si formarii profesionale;
g) la cererea membrilor lor au dreptul de a-i asista si reprezenta in fata instantelor de judecata de toate gradele,
a organelor de jurisdictie, a altor institutii sau autoritati, prin aparatori proprii sau alesi;
h) emit certificate de probitate pentru membrii lor in conditiile legislatiei in vigoare;
i) elaboreaza si implementeaza politici de ocupare si plasare a fortei de munca;
j)  elaboreaza strategii si politici de dezvoltare economico-sociala la nivel sectorial si national, in conditiile
legii;
k) infiinteaza si administreaza, in conditiile legii, in interesul membrilor lor, unitati sociale, de cultura, de
invatamant si cerecetare in domeniul propriu de interes, societati comerciale, de asigurari, precum si banca
proprie;
l) organizeaza expozitii si conferinte cu profil profesional;
m) desfasoara activitati de certificare profesionala, perfectionare si reconversie profesionala;
n) preia activitati si externalizate de institutii de stat, cu capital mixt si privat;
o) acceseaza si participa la proiecte cu finantare din fonduri europene si/sau din alte surse externe atrase.
(2) Organizatiile patronale sunt abilitate sa asigure orice servicii cerute de membrii lor, in conditiile legii.

Art. 68

Membrilor organelor de conducere ale organizatiilor patronale li se asigura protectia legii impotriva oricaror
forme de discriminare, conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii atributiilor si /sau mandatului lor,
sub sanctiunea pedepselor prevazute de lege.

Art. 69

Organizatiile patronale reprezentative la nivel national pot adresa autoritatilor publice competente propuneri
de legiferare in domeniile specifice de interes.

Sectiunea a 4-a
Patrimoniul si finantarea activitatii
Art. 70

Bunurile mobile si imobile apartinand organizatiilor patronale pot fi folosite numai in interesul acestora in
conformitate cu statutele si potrivit scopului pentru care au fost infiintate.

Art. 71

Organizatiile patronale pot dobandi, in conditiile prevazute de lege, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel debunuri mobile sau imobile necesare in vederea realizarii scopului pentru care sunt infiintate.

Art. 72

(1) Activitatea economico-financiara a organizatiilor patronale se desfasoara potrivit bugetului propriu de
venituri si cheltuieli.
(2) Sursele veniturilor organizatiilor patronale pot fi: taxe de inscriere, cotizatii, contributii pentru fondul
destinat negocierii contractelor colective de munca si alte activitati specifice, donatii, sponsorizari si altevenituri, potrivit statutelor si legilor in vigoare.
(3) Taxa de inscriere, cotizatiile si contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de
munca se inregistreaza in contabilitate la capitolul cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal pentru cel
care le efectueaza.
(4)Veniturile organizatiilor patronale sunt destinate realizarii scopurilor pentru care au fost infiintate si nu pot
fi repartizate membrilor acestora.
(5) Controlul activitatii financiare proprii a organizatiilor patronale se realizeaza prin comisia de cenzori care
functioneaza potrivit statutului si legislatiei in vigoare.
(6) Controlul asupra activitatii economico-financiare desfasurate de organizatiile patronale, precum si asupra
stabilirii si virarii obligatiilor fata de bugetul de stat se realizeaza de catre organele administratiei de statcompetente, potrivit legii.
 

Sectiunea a 5-a
Dizolvarea organizatiilor patronale


Art. 73

(1) In  cazul  dizolvarii  unei  organizatii  patronale,  patrimoniul  acesteia  se  imparte  cu  respectarea  prevederilor
statutului si ale dreptului comun in materie

(2) In termen de 15 zile de la dizolvare, reprezentantul mandatat al organizatiei patronale sau lichidatorii
patrimoniului sunt obligati sa solicite instantei judecatoresti competente sa faca mentiunea dizolvarii.
(3) Dupa expirarea termenului de 15 zile orice persoana interesata poate solicita instantei judecatoresti
competente operarea mentiunii prevazute la alin.(1).
 
Art. 74

Organizatiile patronale se pot afilia la alte organizatii interne si internationale conform statutului acestora.
 

 
Newsletter PortalCodulMuncii.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul Portalcodulmuncii.ro si primesti cadou Raportul special "3 modele Editabile de Fise de Post si Evaluare"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Articole similare

Iul252023

Telemunca pentru salariatii care au in intretinere copii in varsta de pana la 11 ani

de PortalCodulMuncii.ro 25 Iul 2023
Legea nr. 241 din 20 iulie 2023 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr. 673 din 21 iulie 2023Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Articol unic. – Dupa articolul 118 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un ...
Apr282023

Protectia avertizorilor in interes public

de Colectiv Portal Codul Muncii 28 Apr 2023
Legea nr. 67 din 28 martie 2023 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public, publicata in Monitorul Oficial nr. 257 din 28 martie 2023Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Articol unic. - La articolul 6 din Legea nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ...
Feb262023

Obligatiile administratorului judiciar in caz de insolventa, faliment sau lichidare

de PortalCodulMuncii.ro 26 Feb 2023
Legea nr. 26 din 10 ianuarie 2023 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996 si a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr. 30 din 11 ianuarie 2023Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Art. I. – Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 293 din 22 aprilie 2014, se modifica si ...
Sep302022

Raspundere patrimoniala

de Colectiv Portal Codul Muncii 30 Sep 2022
Decizia nr. 335 din 26 mai 2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 269 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr. 803 din 12 august 2022Valer Dorneanu                          - presedinteCristian ...
x